در اين کانال شاهد محصولات جديد و اجناس تخفيف خورده خواهيد بود

از قبيل بازيهاي کامپيوتر ، پلي استيشن 1 و 2 و قطعات مصرفي الکترونيک و غیره...

ادرس کانال
@hianzali