یک بازی زیبا که شبیه بازی زوماست ولی با این تفاوت که باید ابگرید بشه و برای پرنده باید لوازم بخرید و همچنین باید یک سری تصاویر را کامل کنید که یک جور معما و جایزه به حساب می اید.


بازی کامپیوتری با نام  Svetlograd-svetlograd-jpgبازی کامپیوتری با نام  Svetlograd-svetlograd-1-png


Svetlograd.part1.rar

Svetlograd.part2.rar

Svetlograd.part3.rar