این بازی رو حتما دیدید یا بازی کرده اید ماری که باید مواد غذایی { میوه جات} بخورد و در انتها کلیدی دریافت و از دربی خارج شود .
دانلود باری زیبا و جذاب  AxySnake-snake-jpg
AxySnake 1.19.zip