در ویدئوی زیر خواهیم دید که چطور به سادگی اولین برنامه رو برای مایکرو کنترولر stm32f103 نوشته و اجرا کنیم . در این آموزش از ابزار stm32CubeMx شرکت st و کتابخانه هال استفاده

شده . برنامه بعد از کامپایل و نوشته شدن بر روی مایکرو ، یک ال ای دی رو بصورت چشمک زن ، خاموش و روشن خواهد کرد .