به وسیله این آموزش میتوانید از کلیدهای میانبرد کیبورد لپ تاپ استفاده کنید .

عملکرد و میانبردهای کلیدی { f1 تا f12 }


راهنمای استفاده از  کلیدهای میانبردهای کیبورد لپ تاب-laptop_function_key-jpg

rahnma.zip