sega.JPGشما میتوانید از هر جا هر مکان که هستید یک بک آپ { ذخیره } تهیه کرده و بعدآ ادامه بازی را بروید .

نکته مهم : از هر بازی که ذخیره گرفتید برای load کردن بازی باید داخل همان بازی شده بعد بازی را load کرده تا بتوانید بازی مربوطه را دنبال کنید { ادامه دهید } .

برای بزرگ کردن { بستن یا باز کردن صفحه بازی } صفحه فقط کافیست روی کیبورد خود دکمه esc را بزنید .

روی کیبورد کامپیوتر دکمه esc را زده تا صفحه بازی کوچک شود حال از روی گزینه بالا سمت چپ file را انتخاب کرده حالا از روی نوار ابزار روی گزینه{ save state as... Shift-f5 } با موس کلیک کنید و در پنجره باز شده میتوانید فایل را با هر عنوان و در هر جا ذخیره کنید .

بعنوان مثال : ذخیره از بازی streetts of rage 3 شورش در شهر 3

S4.JPG


برای load کردن بازی هم میتوانید داخل بازی مورد نظر شده و از روی گزینه بالا سمت چپ file را انتخاب کرده حالا از روی نوار ابزار روی گزینه{ load state as... Shift-f8 } با موس کلیک کنید و در پنجره باز شده میتوانید فایل مورد نظر را لود {load} کرده و بازی را ادامه دهید .

بعنوان مثال : لود {load } از بازی streetts of rage 3 شورش در شهر 3S5.JPG

روی خود بازی نیز میتوانید همین کار را بکنید کلیک راست و ذخیره یا لود