به وسیله این آموزش میتوانید از کلیدهای میانبرد کیبورد لپ تاپ استفاده کنید .

عملکرد و میانبردهای کلیدی { f1 تا f12 }


laptop_function_key.jpg

rahnma.zip